ALM LUX sàrl

Tel: +352 26 95 79 51
Fax: +352 26 95 79 12

Email: info AT alm DOT lu

ADRESSE
Gruuss-Strooss 67
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

ARTIC TRANSPORT S.A

Tel: +352 26 70 28 1
Fax: +352 26 70 28 28

Email: articsa AT pt DOT lu

ADRESSE
53, route d'Arlon
L-8410 STEINFORT

PLAN

DAULUX S.A.

Tel: +352 311 411
Fax: +352 318 025

Web: http://www.h-daugaard.dk
Email: gp AT daulux DOT com

ADRESSE
3, Grevelsbarrière
L-8059 BERTRANGE

PLAN

ELSE

54, rue de Remich

L-5442 ROEDT

Tel: +352 26 70 14 50
Fax: +352 26 70 14 51

Web: http://www.else.lu

MULTISERVICES EXPRESS DELIVERY

Autre: Transport de vin

Tel: +352 26 383 883
Fax: +352 26 383 884

Web: http://www.multiservices.lu
Email: info AT multiservices DOT lu

ADRESSE
4, rue Robert Bruch
L-1267 LUXEMBOURG

PLAN

ROAD RUNNER

Tel: +352 26 48 20 99
Fax: +352 26 48 21 99

Web: http://www.roadrunner.lu
Email: infos AT roadrunner DOT lu

ADRESSE
13, rue des Joncs
L-1818 Howald

PLAN

SL Logistics sàrl

Tel: +352 26 72 89 1
Fax: +352 26 71 00 15


ADRESSE
7, am Scheerleck
L-6868 WECKER

PLAN

Transa

Extra: Aciers

Tel: +352 26 70 86 1
Fax: +352 26 66 07 86

Web: http://www.transa.lu

ADRESSE
39-41, rte de Stadtbredimus
L-5570 REMICH

PLAN

AKA & Weber sàrl

Tel: +352 52 57 59
Fax: +352 52 57 60

Web: http://www.akaweber.lu
Email: akaweber AT pt DOT lu

ADRESSE
16, rue de Bettembourg
L-3378 LIVANGE

PLAN

Albatros Trans sàrl

Tel: +352 37 19 40
Fax: +352 26 37 37 30

Web: http://www.lannutti.com
Email: armando.scimia AT lannutti DOT com

ADRESSE
4, rue Pierre Grégoire
L-4702 PETANGE

PLAN

Albert Streff, Transports Internationaux-Déménagements sàrl

Tel: +352 31 09 21
Fax: +352 31 84 12

Web: http://www.streff.lu

ADRESSE
138, route d'Arlon
L-8008 STRASSEN

PLAN

Alex Andersen Lux S.A.

Tel: +352 26 50 27 89
Fax: +352 26 50 28 89

Email: ove6575 AT pt DOT lu

ADRESSE
50, rue des Prés Z.I.
L-7333 STEINSEL

PLAN

Alpinist S.A.

Extra: Schüttgüter aller Art

Tel: +352 26 74 54 25
Email: alpinist AT vaart DOT net

ADRESSE
20, rue de Thionville
L-6791 GREVENMACHER

PLAN

Amelie Shiping sàrl

Tel: +352 26 66 47 65
Fax: +352 26 66 47 62

Email: votus AT pt DOT lu

ADRESSE
2, Montée de la Chapelle
L-5523 REMICH

PLAN

Arling Transport Luxembourg sàrl

Tel: +352 31 20 90
Fax: +352 26 10 34 55

Email: jana.kurzweg AT arling DOT lu

ADRESSE
Z.I. de Kehlen
L-8287 KEHLEN

PLAN

Arthur Welter Transports sàrl

Tel: +352 37 17 17 1
Fax: +352 37 18 18

Web: http://www.awelter.lu
Email: info AT awelter DOT lu

ADRESSE
9, rue Nicolas Brosius
L-3372 LEUDELANGE

PLAN

B&B Logistik AG, Internationale Spedition

Tel: +352 26 80 06 27
Fax: +352 26 80 07 27

Email: info AT braun-group DOT com

ADRESSE
17, Op d'Schléid
L-9964 HULDANGE

PLAN

Bertschi Luxembourg sàrl

Tel: +352 26 50 31 59
Fax: +352 26 50 31 60

Web: http://www.bertschi.com
Email: bertrange AT bertschi DOT com

ADRESSE
3, Grevelsbarrière
L-8059 BERTRANGE

PLAN

Betons et Materiaux S.A.

Tel: +352 42 92 62 1
Fax: +352 42 92 61

Email: admin-erp AT baatz DOT lu

ADRESSE
98, rue de Grünewald
L-1912 Luxembourg

PLAN

Betraco S.A.

Tel: +352 26 49 53 32
Fax: +352 26 49 53 26

Web: http://www.beweco.lu

ADRESSE
6, Jos Seylerstrooss
L-8522 BECKERICH

PLAN

Beyer-Copex S.A.

Tel: +352 35 73 03
Fax: +352 35 02 43

Web: http://www.beyer.lu
Email: info AT beyer DOT lu

ADRESSE
Z.I. Rolach
L-5280 SANDWEILER

PLAN

Bourgey Montreuil Lux

Tel: +352 26 54 12 04
Fax: +352 26 54 12 89

Web: http://www.geodisbm.com

ADRESSE
ZI Scheleck 2
L-3225 BETTEMBOURG

PLAN

C&C Company Road Transport

Tel: +352 691 997 800
Fax: +352 39 76 64

Web: http://www.cc-roadtransport.lu
Email: contact AT cc-company DOT lu

ADRESSE
20, rue principale
L-8365 HAGEN

PLAN

Capelle International S.A.

Extra: location poids lourds + conducteurs

Tel: +352 26 38 31 32
Fax: +352 26 38 31 321

Web: http://www.capelle-international.com
Email: liste.luxembourg AT transports-capelle DOT fr

ADRESSE
251, route de Luxembourg
L-3378 LIVANGE

PLAN

Central Shipping International S.A.

Tel: +352 26 66 49 94
Fax: +352 26 66 49 95

Email: vannut AT pt DOT lu

ADRESSE
26-28 Quai de la Moselle
L-553 REMICH

PLAN

CLdN Road S.A.

Tel: +352 26 44 63 1
Fax: +352 26 65 42 36

Web: http://www.cldn.com
Email: cldnroad AT cldn DOT com

ADRESSE
3-7, rue Schiller
L-2519 Luxembourg

PLAN

CM Transports sàrl

Tel: +352 50 35 51
Fax: +352 50 47 99

Email: cmtrans AT pt DOT lu

ADRESSE
163, rue d'Athus
L-4711 PETANGE

PLAN

Colle Developpement S.A.

Tel: +352 26 50 30 53
Fax: +352 26 50 38 43

Email: colledev AT pt DOT lu

ADRESSE
152, route de Longwy
L-4831 RODANGE

PLAN

Corpco (Express Road Luxembourg S.A.)

Tel: +352 31 48 40
Fax: +352 31 06 22

Web: http://www.corpco.biz
Email: luxembourg AT corpco DOT biz

ADRESSE
1B, route d'Olm
L-8331 CAPELLEN

PLAN

Defi Express

Tel: +352 26 09 031
Fax: +352 26 43 09 46

Email: contact AT defiexpress DOT lu

ADRESSE
128, rue de Trèves
L-2630 Luxembourg

PLAN

Deltatank

Tel: 26 66 42 43
Fax: +352 26 66 42 44

Email: deltatank AT navigation DOT lu

ADRESSE
9, rue des Champs
L-5515 REMICH

PLAN

DHL Express (Luxembourg) S.A.

Tel: +352 35 09 09
Fax: +352 35 53 50

Web: http://www.dhl.lu
Email: luxinfo AT dhl DOT com

ADRESSE
11A, rue Edmond Reuter
L-5326 CONTERN

PLAN

DMH AG

Tel: +352 27 00 02 40 930
Fax: +352 27 00 02 40 940

Web: http://www.dmh-hitra.lu

ADRESSE
2 Am Hock
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

DPD Luxembourg sàrl

Tel: +352 39 53 39
Fax: +352 39 53 69

Web: http://www.dpd.lu

ADRESSE
6, Z.A.E. Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG

PLAN

Dreier sàrl

Tel: +352 23 66 20 76
Fax: +352 23 67 72 77

Email: dreier AT voila DOT fr

ADRESSE
33, rue de Luxembourg
L-5752 FRISANGE

PLAN

ECS Logistic sàrl

Extra: Sonderfahrten / Urgences Express

Tel: +352 26 56 66 1
Fax: +352 26 56 66 77

Web: http://www.ecs.lu
Email: philippe.theobald AT ecs DOT lu

ADRESSE
21, Montée de Trooskneppchen
L-6496 ECHTERNACH

PLAN

Elsen Logistics sàrl

Tel: +352 26 71 71
Fax: +352 26 71 73 44

Web: http://www.elsen-logistik.com

ADRESSE
10, rue op der Ahlkerrech
L-6776 GREVENMACHER

PLAN

Essers Luxembourg S.A.

Tel: +352 36 87 11
Fax: +352 50 62 27

Web: http://www.essers.com

ADRESSE
1B, rue des Chaux
L-5364 CONTERN

PLAN

Ets. Nadin S.A.

Tel: +352 39 80 48
Fax: +352 39 56 24

Web: http://www.nadin.lu
Email: info AT demenagement-nadin DOT eu

ADRESSE
2, rue de Septfontaines
L-8371 HOBSCHEID

PLAN

Eurober Lux S.A.

Tel: +352 26 31 34 82
Fax: +352 26 31 35 82

Email: eurober AT cross2 DOT lu

ADRESSE
40A, rue Robert Schuman
L-5751 FRIANGE

PLAN

Eurofret sàrl

Tel: +352 23 67 63 33
Fax: +352 23 67 66 07

Email: eurofret AT pt DOT lu

ADRESSE
28, rue Robert Schuman
L-5751 FRISANGE

PLAN

Eurotrack S.A.

Tel: +352 48 92 97 1
Fax: +352 48 92 97 33

Web: http://www.eurotrack.lu
Email: eutra AT pt DOT lu

ADRESSE
1A, rue des Chaux
L-5324 CONTERN

PLAN

Eva Sped sàrl

Tel: +352 26 94 57 57
Fax: +352 26 94 58 57

Web: http://www.evasped.com

ADRESSE
7, Z.I. Bomicht
L-6947 NIEDERANVEN

PLAN

Ewerhardt Spedition GmBh

Tel: +352 26 70 44 0
Fax: +352 26 70 44 80

Web: http://www.ewerhardt.og

ADRESSE
37, Esplanade de la Moselle
L-6637 WASSERBILLIG

PLAN

Fischbach sàrl

Tel: +352 32 73 47
Fax: +352 32 73 50

Web: http://www.fischbach-transport.com
Email: fischbach AT pt DOT lu

ADRESSE
20-22, allée Leonard Z.I.
L-7526 MERSCH

PLAN

Frederic’s Lux S.A.

Tel: +352 26 95 72 25
Fax: +352 26 95 76 91

Email: fredlux AT pt DOT lu

ADRESSE
22, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

GBL

Tel: +352 26 51 15 15
Fax: +352 26 51 15 16

Email: gbl AT pt DOT lu

ADRESSE
15, rue de Dudelange
L-3631 KAYL

PLAN

Getrans S.A.

Tel: +352 26 95 71 82
Fax: +352 26 95 81 92

Email: getrans AT pt DOT lu

ADRESSE
2, Beelerstroos
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

Haspolux A.G.

Tel: +352 26 95 69 1
Fax: +352 26 95 69 20

Web: http://www.haspolux.com
Email: info AT haspolux DOT com

ADRESSE
2, Beelerstroos
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

Horsch Entsorgung sàrl

Extra: déchets speciaux / Sonderabfall

Tel: +352 42 88 42 1
Fax: +352 42 88 40

Web: http://www.horsch.lu
Email: info AT horsch DOT lu

ADRESSE
51, rue Haute
L-1718 Luxembourg

PLAN

IBA Transport sàrl

Tel: +352 27 07 77 33
Fax: +352 27 07 77 77

Web: http://www.iba-transport.com
Email: stephan.iba AT iba-transport DOT com

ADRESSE
10, op der Ahlkerrech
L- 6776 GREVENMACHER

PLAN

Interdean Daleiden sàrl

Tel: +352 48 44 22
Fax: +352 40 29 79

Web: http://www.interdean.com
Email: luxembourg AT interdean DOT com

ADRESSE
ZI Accumalux-Allée de la Poudrerie
L-1899 KOCKELSCHEUER

PLAN

Interroute sàrl

Tel: +352 55 80 20
Fax: +352 55 43 95

Web: http://www.interoute.lu
Email: direction AT interoute DOT lu

ADRESSE
10, rue des Artisans
L-3895 FOETZ

PLAN

Jost S.A. c/o JostGroup

Extra: Walking-floors, tauliners renforcées, bulks

Tel: +352 27 00 27 27 240
Fax: +352 27 00 27 27 249

Web: http://www.jostgroup.com

ADRESSE
1, Am Hock
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

JTL Transports AG

Extra: Möbeltransporte

Tel: +352 26 90 81 51
Email: jtltrans AT pt DOT lu

ADRESSE
24, Kiricheneck
L-9990 WEISWAMPACH

PLAN

K-LOG Transports et Logistique sàrl

Tel: +352 26 71 00 48
Fax: +352 26 71 00 49

Web: http://www.k-logistik.com
Email: info AT k-logistik DOT com

ADRESSE
7, am Scheerleck
L-6868 WECKER

PLAN

Klaus Sauerwein GmbHIntern. Spedition & Transporte

Tel: +352 26 87 57 57
Fax: +352 26 87 57 67

Web: http://www.spedition-sauerwein.com
Email: info AT spedition.sauerwein DOT com

ADRESSE
27, rue du Vieux Marché
L-9401 VIANDEN

PLAN

Konatra sàrl Transports internationaux

Tel: +352 26 66 64 06
Fax: +352 26 66 64 15

Web: http://www.konatra.com
Email: info AT konatra DOT com

ADRESSE
39, route du Vin
L-5445 SCHENGEN

PLAN

L.T.L.D. S.A.

Tel: +352 80 33 44
Fax: +352 80 33 44 40

Web: http://www.jeanheck.be
Email: info AT ltld DOT lu

ADRESSE
71, Géidgerweeg
L-9980 WILWERDANGE

PLAN

Lamesch

Tel: +352 52 27 27 1
Fax: +352 52 23 09

Web: http://www.lamesch.lu
Email: lamesch AT lamesch DOT lu

ADRESSE
12, Z.I. Wolser 2
L-3201 BETTEMBOURG

PLAN

LCA Luxembourg II sàrl

Tel: +352 34 20 44 - 1
Fax: +352 34 15 20

Web: http://www.lca.lu
Email: operations AT lca DOT lu

ADRESSE
Cargo Centre Luxair - Bureau M-1099
L-1360 Luxembourg

PLAN

Lies Transport S.A.

Tel: +352 23 64 06 33
Fax: +352 23 64 07 30

Web: http://www.lies.lu
Email: info AT lies DOT lu

ADRESSE
Z.A. Riesenhof
L-8821 KOETSCHETTE

PLAN

Lift II – Lift GmbH & Co KG

Tel: +352 50 00 55 1
Fax: +352 50 00 55 402


ADRESSE
Z.I. Bommelscheuer
L-4940 BASCHARAGE

PLAN

Locatrans sàrl

Tel: +352 52 61 55
Fax: +352 52 51 57


ADRESSE
53, route de Bettembourg
L-3333 HELLANGE

PLAN

Lorang S.A.

Extra: Transports Trimodal / Trimodal Verkehr

Tel: +352 43 70 70 1
Fax: +352 43 70 70 700

Web: http://www.lorang-transports.lu
Email: info AT lorang-transports DOT lu

ADRESSE
BP 2
L-6601 WASSERBILLIG

PLAN

Lux-Connex S.A.

Tel: +352 40 24 40
Fax: +352 48 48 25

Web: http://www.lux-connex.lu
Email: alain.gallion AT lux-connex DOT lu

ADRESSE
101, rue des Artisans
L-1141 Luxembourg

PLAN

Luxmetall transport S.A.

Tel: +352 26 95 71 01
Fax: +352 26 95 78 01

Email: rinnenh AT pt DOT lu

ADRESSE
29, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

Maes Lux S.A.

Extra: Confection (transports sur cintres)

Tel: +352 29 63 16
Fax: +352 29 63 17

Web: http://www.maestransport.be
Email: info AT maeslux DOT lu

ADRESSE
92, Grand-Rue
L-3927 MONDERCANGE

PLAN

MEW Messagerie Express Weiswampach S.A.

Tel: +352 26 95 79 04
Fax: +352 26 95 78 45

Email: rene.zimmermann AT tdi DOT lu

ADRESSE
67, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

Michel Greco S.A.

Extra: Transports Express (Nat/et Int) Services de coursiers

Tel: +352 48 73 13 1
Fax: +352 48 73 13 26

Web: http://www.greco.lu
Email: info AT greco DOT lu

ADRESSE
1, rue Julien Vesque
L-2688 Luxembourg

PLAN

Moseltank AG

Tel: +352 26 66 46 14
Fax: +352 26 66 46 19

Email: moseltanktank AT navigation DOT lu

ADRESSE
9, rue des Champs
L-5515 REMICH

PLAN

MT Art Services

Extra: caisserie

Tel: +352 26 94 58 56
Fax: +352 26 78 59 88

Web: http://www.tranelux.lu
Email: info AT mtartservices DOT com

ADRESSE
13, rue E. Reuter
L-5326 CONTERN

PLAN

MTL S.A.

Extra: Transfert Industriel Levage Manutention

Tel: +352 26 84 75
Fax: +352 26 84 75 28

Web: http://www.mtl.lu
Email: mtl AT pt DOT lu

ADRESSE
3, Grevelsbarrière
L-8059 BERTRANGE

PLAN

Nittler René sàrl

Tel: +352 50 38 05
Fax: +352 50 08 20

Email: nittrans AT pt DOT lu

ADRESSE
81, rue de Luxembourg
L-4876 LAMADELAINE

PLAN

Offergeld II – GmbH

Extra: Event/Arts et spectacles Pont roulant 40t levage

Tel: +352 26 50 51 1
Fax: +352 26 50 51 501

Web: http://www.offergeld.lu
Email: m.maquil AT offergeld DOT com

ADRESSE
Zone Industrielle Bommelscheuer
L-4940 BASCHARAGE

PLAN

Panalpina Luxembourg S.A.

Extra: Fret maritime / Seefracht Supply Chain Management

Tel: +352 26 93 1
Fax: +352 26 93 92 00

Web: http://www.panalpina.com
Email: human-ressources.lux@panalpina.com

ADRESSE
Cargo Centre
1st Floor
Main Entrance T-339
L-1360 Luxembourg

PLAN

Pinzler Lux SA

Extra: Produits Pharmaceutiques

Tel: +352 26 36 88 20
Fax: +352 26 29 61 36

Web: http://www.pinzlerlux.com
Email: info AT pinzlerlux DOT com

ADRESSE
30, route de Bettembourg
L-3333 HELLANGE

PLAN

Portmann-Lux S.A.

Tel: +352 26 51 46
Fax: +352 26 51 46 51

Web: http://www.transports-portmann.com
Email: portmann-lux AT transports-portmann DOT com

ADRESSE
rue de Turi
L-3378 LIVANGE

PLAN

Rothschild S.A.

Tel: +352 97 93 60
Fax: +352 97 93 60

Email: ferolux AT pt DOT lu

ADRESSE
53, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

Rudolph Cargo sàrl

Tel: +352 26 66 02 5111
Fax: +352 26 66 02 51 51

Web: http://www.rudolph-log.de
Email: rudolph.cargo AT rudolph-log DOT de

ADRESSE
39, route de Remich
L-5650 MONDORF LES BAINS

PLAN

S.T.I.C. sàrl

Tel: +352 27 62 14 07
Fax: +352 26 50 28 98

Email: stic AT cegecom DOT lu

ADRESSE
route de Lasauvage
L-4829 RODANGE

PLAN

Savam Lux S.A.

Tel: +352 52 66 01 20
Fax: +352 52 66 01 33

Web: http://www.norbert-dentressangle.com
Email: savam.luxembourg AT norbert-dentressangle DOT com

ADRESSE
144, Z.I. Scheleck N 1
L-3225 BETTEMBOURG

PLAN

Scancargo S.A.

Tel: +352 35 99 10
Fax: 35 61 69

Web: http://www.scancargo.com
Email: info AT scancargo DOT com

ADRESSE
1, rue de l'Etang
L-5326 CONTERN

PLAN

Schenker Luxembourg GmbH

Extra: Unsere Haupttätigkeiten sind Luftfracht, Seefracht und Logistik

Tel: +352 37 20 05 0
Fax: +352 37 20 05 201

Web: http://www.schenker.lu

ADRESSE
9, rue Nicolas Brosius
L-3372 LEUDELANGE

PLAN

So-Bois sàrl

Tel: +352 26 95 73 37
Fax: +352 26 95 72 06

Email: sobois AT internet DOT lu

ADRESSE
Maison 62
L-9980 WILWERDANGE

PLAN

Sobolux S.A.

Tel: +352 26 51 40
Fax: +352 26 51 40 99

Email: sobolux AT sobolux DOT lu

ADRESSE
ZI Scheleck 2
L-3225 BETTEMBOURG

PLAN

Société de Transports Araujo & Cie sàrl

Tel: +352 23 678 1
Fax: 23 678-90

Email: contact AT tps-araujo DOT lu

ADRESSE
35, rue Robert Schuman
L-5751 FRISANGE

PLAN

T.S. Lux S.A.

Tel: +352 31 45 02 1
Fax: +352 31 17 90

Web: http://www.tslux.lu
Email: michel.nadin AT tslux DOT lu

ADRESSE
Zare est 12
L-4385 EHLERANGE

PLAN

TDI Tyres Distribution International S.A.

Extra: Spécialisé dans le pneu

Tel: +352 26 95 80 91
Fax: +352 26 95 75 01

Web: http://www.tdi.lu
Email: rene.zimmermann AT tdi DOT lu

ADRESSE
67, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH

PLAN

TerraVia S.A.

Tel: +352 51 81 60 1
Fax: +352 51 81 36


ADRESSE
126 zone industrielle Scheleck 1
L-3225 BETTEMBOURG

PLAN

Thermotransport-Luxembourg sàrl

Tel: +352 44 56 79
Fax: +352 26 38 97 17


ADRESSE
79, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

PLAN

TLV S.A.

Tel: +352 39 91 05
Fax: +352 39 91 36

Email: info AT tlv DOT lu

ADRESSE
26A, rue Principale
L-9980 WILWERDANGE

PLAN

TLW International sàrl

Tel: +352 26 12 30 63
Fax: +352 26 12 30 64

Email: international AT tlwgroup DOT lu

ADRESSE
67, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

PLAN

TNT Express S.A.

Tel: +352 35 73 95 1
Fax: +352 35 73 95 252

Web: http://www.tnt.com
Email: gregory.demeulenaere AT tnt DOT com

ADRESSE
Z.A.E. Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG

PLAN

Tractlux sàrl

Tel: +352 26 54 94
Fax: +352 26 54 94 55

Web: http://www.tractlux.com
Email: tractlux AT tractlux DOT com

ADRESSE
251, route de Luxembourg
L-3378 LIVANGE

PLAN

Trans Europa Stahl Logistik S.A.

Tel: +352 26 66 53 81
Fax: +352 23 66 42 17

Web: http://www.schraeglader.com
Email: teslog AT pt DOT lu

ADRESSE
117, Waistrooss
L-5440 REMERSCHEN

PLAN

Transass S.A.

Tel: +352 26 57 83 51
Fax: +352 26 17 65 34

Web: http://www.transass.lu
Email: transass AT pt DOT lu

ADRESSE
BP 137
L-4002 ESCH / ALZETTE

PLAN

Transco S.A.

Tel: +352 57 08 01 1
Fax: +352 57 08 01 70

Web: http://www.transco.lu
Email: info AT transco DOT lu

ADRESSE
Z.I. Um Monkeler
L-4149 ESCH / ALZETTE

PLAN

Transport Bodsen sàrl

Tel: +352 26 91 49 34
Email: bodlux AT pt DOT lu

ADRESSE
97 Maison
L-9645 DERENBACH

PLAN

Transport Even

Tel: +352 23 62 19 23
Fax: +352 23 62 91 30

Web: http://www.even.lu
Email: evenmarc AT pt DOT lu

ADRESSE
62, Reidenerstrooss
L-8530 ELL

PLAN

Transports BEI sàrl

Extra: Fond mouvant

Tel: +352 50 04 01
Fax: +352 50 03 82

Email: bei AT pt DOT lu

ADRESSE
7, ZA "Op Zaemer"
L-4959 BASCHARAGE

PLAN

Transports Carlier S.A.

Tel: +352 39 58 41
Fax: +352 39 58 44

Web: http://www.carlier.lu
Email: direction AT carlier DOT lu

ADRESSE
2, route de Luxembourg
L-4940 HAUCHARAGE

PLAN

Transports Faber sàrl

Tel: +352 59 49 44
Fax: +352 59 45 30

Web: http://www.demenagements-faber.lu
Email: famfaber AT pt DOT lu

ADRESSE
206, route de Differdange
L-4438 SOLEUVRE

PLAN

TRANSPORTS FERNANDEZ

Tel: +352 58 05 28
Fax: +352 58 05 30

Web: http://www.fernadez.lu
Email: tpferndz AT pt DOT lu

ADRESSE
Z.I. Hahneboesch
L-4562 NIEDERKORN

PLAN

Transports Hein sàrl

Extra: Produits ADR Transports en fonds mouvants Transports 4 axes et Tandems chantiers

Tel: +352 26 66 21
Fax: +352 26 66 28 00

Web: http://www.heingroup.lu
Email: info AT heingroup DOT lu

ADRESSE
1, quai de la Moselle
L-5405 BECH-KLEINMACHER

PLAN

Transports Micolino & Fils sàrl

Extra: Location de halls de stockage 100m2 -1500m2

Tel: +352 50 62 251
Fax: +352 50 45 02

Web: http://www.micolino.lu

ADRESSE
ZAC Op der Zaemer 54
L-4959 BACHARAGE

PLAN

Wallenborn Transports S.A.

Tel: +352 26 34 11
Fax: +352 26 34 13 41

Web: http://www.wallenborn.lu
Email: info AT wallenborn DOT lu

ADRESSE
Parc d'activités Syrdall 3
22, rue Gabriel Lippmann
L-5365 MUNSBACH

PLAN

Weber & Cie

Tel: +352 92 15 55
Fax: +352 92 11 24


ADRESSE
24, Marbourgerstrooss
L-9764 MARNACH

PLAN

Webtrans S.A.

Tel: +352 26 31 16 52
Fax: +352 26 31 16 53

Email: gskupiewski AT webtrans DOT lu

ADRESSE
26, rue du Cimetière
L-8001 STRASSEN

PLAN

Wiljo Letzebuerg S.A.

Tel: +352 26 19 04 46
Fax: +352 26 19 04 47

Email: sapphireshipping AT cegecom DOT lu

ADRESSE
63, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg

PLAN

Ziegler Luxembourg S.A.

Tel: +352 31 61 81
Fax: +352 31 63 18

Web: http://www.zieglergroup.com
Email: mfox AT zieglergroup DOT com

ADRESSE
ZI Scheleck 2
L-3225 BETTEMBOURG

PLAN

 • MEMBRES A-Z

  Aerotruck GmBh
  Agence en douane Maire
  AKA & Weber sàrl
  Albatros Trans sàrl
  Albert Streff, Transports Internationaux-Déménagements sàrl
  Alex Andersen Lux S.A.
  ALLTRA
  ALM LUX sàrl
  Alpinist S.A.
  ALSACE LORRAINE TRANSPORT LUXEMBOURG
  Amelie Shiping sàrl
  AQUATRANS NAVIGATION SA
  Arling Transport Luxembourg sàrl
  Arthur Welter Transports sàrl
  ARTIC TRANSPORT S.A
  ASSAIN.URBAIN J.P.FEIDERT&CIE SA
  Auto Logistic Transport
  Auto Transport Lu S.A.
  B&B Logistik AG, Internationale Spedition
  BAMALITE SA
  Bertschi Luxembourg sàrl
  Betons et Materiaux S.A.
  Betraco S.A.
  Beyer-Copex S.A.
  BIOGROS
  BOISSONS TRANSPORTS SCHOCKMEL
  Bourgey Montreuil Lux
  BUCHBERGER LUXEMBOURG
  Bureau-Service Mohr sàrl
  C&C Company Road Transport
  Caltrans Luxembourg sàrl
  Capelle International S.A.
  Central Shipping International S.A.
  CFL logistics S.A.
  CHARLIER INTERNATIONAL SA
  CHEMGAS BARGING SARL
  CLdN Road S.A.
  CM Transports sàrl
  Colle Developpement S.A.
  COLUBOIS
  COMPAGNIE SUD-EXPRESS SA
  Corpco (Express Road Luxembourg S.A.)
  Da Costa Almeida sàrl
  DACHSER LUXEMBOURG SARL
  DAULUX S.A.
  DE COURSIER
  Defi Express
  Deltatank
  DHL Express (Luxembourg) S.A.
  DINTEC SERVICE SARL
  DMH AG
  DPD Luxembourg sàrl
  Dreier sàrl
  ECS Logistic sàrl
  ELSE
  Elsen Logistics sàrl
  Essers Luxembourg S.A.
  Ets. Nadin S.A.
  Eurober Lux S.A.
  Eurofret sàrl
  EUROGAUME LUX
  Eurotrack S.A.
  Eva Sped sàrl
  Ewerhardt Spedition GmBh
  FIMALUX
  Fischbach sàrl
  FLASH EUROPE INTERNATIONAL
  FN MERCURE
  FRAIKIN LUX
  FRANIS TRANSPORTS SARL
  Frederic's Lux S.A.
  GBL
  Getrans S.A.
  GH TRANSPORT
  GLASS PARTNERS
  GLOBAL FRESH
  GOTRA
  GRANMONTANA
  GROUP V
  HAMMER LOGISTIK
  HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORT
  Haspolux A.G.
  Horsch Entsorgung sàrl
  HOYER LUXEMBOURG
  IBA Transport sàrl
  INL Inland Navigation Luxembourg S.A.
  Interdean Daleiden sàrl
  Interroute sàrl
  JD TRANSPORTS
  Jost S.A. c/o JostGroup
  JTL Transports AG
  K-LOG Transports et Logistique sàrl
  KARP-KNEIP LOGISTICS
  Klaus Sauerwein GmbHIntern. Spedition & Transporte
  Kleck Internationale S.A.
  Konatra sàrl Transports internationaux
  L.T.L.D. S.A.
  La Fiduciaire Comptable Comptfisc sàrl
  Lamesch
  LCA Luxembourg II sàrl
  Lies Transport S.A.
  Lift II - Lift GmbH & Co KG
  LIT LUXEMBOURG
  Locatrans sàrl
  Lorang S.A.
  LUX TRANSPORT
  Lux-Connex S.A.
  Luxmetall transport S.A.
  M.H.E.
  Maes Lux S.A.
  MAGETRALUX
  MAISON E. SCHROEDER
  MANCINO ET FILS
  MASTER TRANS INTERNATIONAL
  Mawi sàrl organisme de formation professionnelle continue
  MAYERUS-SIMON CHRISTIAN
  MEW Messagerie Express Weiswampach S.A.
  Michel Greco S.A.
  Moseltank AG
  MP TRANS sàrl
  MT Art Services
  MTL S.A.
  MULTISERVICES EXPRESS DELIVERY
  NIC WILWERT ET FILS
  Nittler René sàrl
  Offergeld II - GmbH
  OSCH ET FILS
  PALMATRANS
  PAMELA SHIPPING SA
  Panalpina Luxembourg S.A.
  PETIT FORESTIER LUXEMBOURG
  Pinzler Lux SA
  PLANZER TRANSPORTS
  Portmann-Lux S.A.
  PRO RENT SERVICES
  R&H TRANS
  RAUSZ CONSULTING LUXEMBOURG
  RECYLUX GROUP
  RINNEN HENRI TRANSPORTS (RHT)
  ROAD RUNNER
  ROGER BOCK
  Rothschild S.A.
  Rudolph Cargo sàrl
  S-L-X SARL
  S.T.I.C. sàrl
  Savam Lux S.A.
  Scancargo S.A.
  Schenker Luxembourg GmbH
  SDV LUXEMBOURG
  SERLUX S.A.
  SKYCOM
  SL Logistics sàrl
  So-Bois sàrl
  Sobolux S.A.
  Société de Transports Araujo & Cie sàrl
  SOTALUX
  SOTEMAN
  Sotrai sàrl
  SPIROUX LUX
  STRAL STOCKAGE TRANSPORTS LOCATIONS
  SYMPHONY SHIPPING SA
  T.S. Lux S.A.
  T.S.F. LUX
  TAN INTERNATIONAL
  TAXIS COLUX
  TDI Tyres Distribution International S.A.
  TE-LOGISTICS
  Team Relocations S.A. / Team Allied
  TerraVia S.A.
  THE PROFESSIONALS
  Thermotransport-Luxembourg sàrl
  TLI
  TLV S.A.
  TLW International sàrl
  TNT Express S.A.
  TOUT PARTOUT
  Tractlux sàrl
  Tranelux international sàrl
  Trans Europa Stahl Logistik S.A.
  TRANS ROUTE
  Transa
  Transass S.A.
  Transco S.A.
  TRANSLOG
  Transport Bodsen sàrl
  Transport Even
  TRANSPORT JOS LOMMER
  TRANSPORT OLK
  TRANSPORTE HAMMES
  TRANSPORTS ALOYSE FRERES
  Transports BEI sàrl
  TRANSPORTS BRUWIER & FILS
  Transports Carlier S.A.
  Transports Faber sàrl
  TRANSPORTS FERNANDEZ
  TRANSPORTS FOLIE OLIVIER
  Transports Hein sàrl
  TRANSPORTS INTERNAT. FELTEN THOMAS
  TRANSPORTS MARION-KIPPER
  Transports Micolino & Fils sàrl
  Transports Monacelli
  TRANSPORTS VAL DE KAYL
  TRASOLUX
  TRIO TRANS
  TROSSEN TRANSPORT
  TRUCK & EQUIPMENT SERVICES SA
  TV LUX
  U.M.Z. UMWELT MANAGEMENT ZENS
  UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM ( UPS )
  VAGLIO DEMELUX
  VALORA SERVICES LUXEMBOURG SARL
  VORONA
  WAGNER EMILE
  Wallenborn Transports S.A.
  Weber & Cie
  Webtrans S.A.
  WEYMA
  Wiljo Letzebuerg S.A.
  Witraloc sàrl
  YELLOW T INTERNATIONAL
  Ziegler Luxembourg S.A.